Administratie

 

Ondersteuning

 

Belasting

 

Freelance

 

Training

 

Tips

 

Externe Links

 

 

 

 

Contact

 

 

Home

 

 

Verzorgen administratie

  Het verzorgen van uw (financiele) administratie kent vele mogelijkheden, afhankelijk van de keuze die u als klant bepaalt.

 
Wij kunnen u advies geven over het type van administratie verzorging, die het beste past bij uw bedrijf  
       
 • Volledige administratie - (uw boekhouding extern) spreekwoordelijk van schoenendoos tot belastingaangifte.
  De inhoud van de schoenendoos wordt door ons helemaal verwerkt tot en met de belastingaangifte.
  Dit betekent dat u periodiek (maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks) de administratie bij ons inlevert, waarna wij
  voor de invoer in de computeradministratie zorgen.
  Deze administratie wordt dan verwerkt en de aangifte BTW wordt gedaan.
  Het voordeel hiervan is dat de klant iedere keer na het verwerken van de administratie weet hoe zijn bedrijf er financieel voor staat. De klant krijgt altijd een balans en resultaatrekening mee.
   
  Ook kunnen wij de administratie bij u op de zaak verzorgen tijdens een regelmatig bezoek aan uw bedrijf.
  Hierbij hebben wij de mogelijkheid in te voeren in uw computersysteem, dan wel op onze
  laptops.    
   

 • Advisering bij de keuze van uw financieel softwarepakket
   

 •  Inrichting van uw administratie
   

 • Verzorgen van tussentijdse rapportages, zowel voor u als ondernemer als voor externe belanghebbenden.
   

 • Begeleiden van de dagelijkse administratie binnen uw onderneming.
   

 • Gedeeltelijke administratie - Het is ook mogelijk dat u zelf de software aanschaft, welke wij dan bij u installeren, waarmee u binnen uw bedrijf de administratie zelf invoert.
  Wij zorgen dan voor een periodieke (meestal afhankelijk van BTW rapportages) controle van de door u en/of uw medewerkers ingevoerde gegevens en maken aan de hand hiervan voor u de jaarrekening en/of periodieke rapportages. Het is dan mogelijk een periodieke rapportage te verzorgen en/of de jaarrekening voor u samen te stellen die voldoet aan alle wettelijke eisen.
   
  Deze keuze heeft wel grote consequenties v.w.b. controle van de fiscus. Over deze gevolgen kunnen wij u adviseren.
   

 • Elk jaar wordt er zowel bij de volledige als een gedeeltelijke administratie een jaarverslag gemaakt. Uitgangspunt is dat dit een verslag is VOOR de klant. Als de klant het jaarverslag niet begrijpt dan doen wij het niet goed.
   

 • Het opstellen van de publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel.
   

 • Het samenstellen van een jaarrekening is een wettelijke verplichting maar wat heeft u eraan als ondernemer? De jaarrekening is voor u een belangrijke graadmeter voor het functioneren van uw onderneming waarbij veelal analyses worden gemaakt, verbanden gelegd en conclusies getrokken. Een helder inzicht in de positie van uw onderneming stelt u nog beter in staat de lijnen naar de toekomst uit te zetten. Winstgevend ondernemen is toch beschikken over toekomstvisie?
  Dit gedeelte valt zowel onder de administratie als management ondersteuning.